Welkom beste bezoeker.

KAN NIET BESTAAT NIET

Dat is het motto van het per 15 oktober 2012 opgerichte bedrijf

Makelaardij voor Overheidszaken Advies & Consulting De Maasplassen

A & C de Maasplassen is een dynamische jonge onderneming die zich vooral toelegt op het grijze gebied tussen de lagere overheden (gemeenten en provincie) en het (toeristisch) bedrijfsleven. Immers veel bedrijven weten niet hoe overheden in elkaar steken en werken. Andersom is het zo dat de overheden veelal geen kaas hebben gegeten van het bedrijfsleven. Daar is een wereld te winnen in een regio die kansen te over biedt.

Bij burgers en ondernemers roepen de woorden “gemeente en provincie ” vaak minder goede ervaringen op over de weinig vlotte medewerking aan hun (bedrijfs)plannen.

Als oorzaak wordt vaak de bureaucratie of ambtelijke onwil genoemd. Hoe kun je het als burger en ondernemer nu het best aanpakken om snel je vergunningen te krijgen? Zou het misschien toch schelen, als je precies zou weten hoe het bij gemeente of provincie werkt?

Er ligt een wereld van verschil in denken en handelen tussen burger, bedrijfsleven en overheid. Het overbruggen van die kloof kan flinke tijdwinst opleveren, en geld en ergernis besparen.

Miscommunicatie, elkaar niet begrijpen etc. maken dat prima initiatieven niet of nauwelijks van de grond komen. Bedenker en medeoprichter van A & C De Maasplassen Twan Huyskens wil daar veranderingen in brengen. Zijn jarenlange kennis en ervaring van het lokale bestuur en het bedrijfsleven wil hij daarvoor inzetten als:

MAKELAAR VOOR OVERHEIDSZAKEN

Twan Huyskens is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur. Hij weet feilloos de weg in het oerwoud van regels te vinden waar burgers en bedrijfsleven vaak tegen aanlopen. Verder heeft hij in de achterliggende jaren veel ervaring en kennis opgedaan in het bedrijfsleven als bestuurder bij diverse bedrijven.

Hij spreekt en begrijpt dus niet alleen de taal van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven en daarin ligt zijn onderscheidende kracht als makelaar voor overheidszaken. A & C de Maasplassen kan een brug slaan tussen wensen van burgers, ondernemers en overheidsregels.

Geen lange omleidingen maar gelijk de snelweg op, gas geven en plannen met vaart door procedures loodsen is de kenmerkende werkwijze die hij hanteert. In de TGV van Huyskens krijgt u geen last van vallende bladeren of vastgevroren wissels. De trein vertrekt altijd op tijd en stopt zonder onderbrekingen pas op het eindstation.

De menselijk maat staat centraal in het handelen van A & C De Maasplassen.  Onnodige, overbodige en vaak niet uit te leggen regels daar heeft hij een bloedhekel aan.

Bij blijvend verschil van inzicht kan A & C De Maasplassen zorgen voor optimale ondersteuning bij bezwaar- en beroepschriften en ondersteuning in te voeren procedures.


MISLUKT: “BETEKENT ALLEEN MAAR, NOG NIET GELUKT”.

Of het nu gaat om problemen met een bouwvergunning, te trage afhandeling van brieven, een overheid die u niet serieus neemt of een overheid  die op geen enkele manier wenst of wil meewerken aan een prima initiatief, dan bent u bij de makelaar voor overheidszaken aan het juiste adres.

A & C de Maasplassen is zeker en alleen niet eenrichtingsverkeer jegens de overheden. De makelaar voor overheidszaken is er ook voor de gemeenten en provincie. Hij wil juist een brugfunctie vervullen tussen beide partijen, om bijvoorbeeld projecten, ideeën en wensen toch te realiseren die anders niet gerealiseerd zouden worden.

Wie schoean os limburg is det wetj toch neemes. Allein de zuuderling, dae Limburg leef is.

Twan Huyskens is een echte Zuuderling in hart en nieren en zet zich graag als echte Zuuderling in voor uw belangen.

Wilt u een afspraak maken? U bent van harte welkom in Bieegdje.

Adres:Eindstraat 12, 6099 BG Beegden
Telefoon:0475-573279
FAX:0475-573279
Mobiel: 06-43235869
E-mail: acdemaasplassen@kpnmail.nl